Polichlorek winylu

Polichlorek winylu jest ekonomicznym i wszechstronnym polimerem termoplastycznym szeroko stosowanym w budownictwie i przemyśle budowlanym do produkcji profili drzwi i okien. Jest trzecim co do wielkości na świecie objętościowo materiał termoplastyczny po polietylenie i polipropylenie. Jest to biała, krucha substancja… Continue Reading